ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หนังสือแปล
dot
bulletระยะวังกะมุมสัมพันธ์ซาเบียน
bulletดิถีจันทร์ ทางผ่านแห่งใจ
bulletนักสืบจานคำนวณ
bulletดาวศุกร์
dot
ปฏิทินดาว
dot
bulletปฏิทินดาว 0 น. ประเทศไทย
bulletปฏิทินรายวัน 0 น. GMT
dot
โหราศาสตร์
dot
bulletผลงานของ อ.พุธลัคน์
bulletผลงานของ อ.ศรีกันย์
bulletอุปกรณ์โหราศาสตร์ยูเรเนียน
bulletเรียนโหราศาสตร์ยูเรเนียน
bulletผลงาน พลตรีประยูร พลอารีย์
bulletรวมบทความโหราศาสตร์
bulletรวมบทความโหราศาสตร์ 2
dot
วารสาร
dot
bulletAstrology Digest
bulletAstrology Focus
dot
Newsletter

dot
dot
สำนักพิมพ์เพื่อนบ้าน
dot
bulletWitte Verlag
bulletEarthwalk School of Astrology
bulletStarcrafts Publishing
bulletAstro Views
bulletLLEWELLYN Publications
bulletAstrology with Meira
bulletThe Venus Press
dot
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
dot
bulletระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกร
bulletความน่าจะเป็น สถิติ และการตัดสินใจ
bulletความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเฃิงโครงสร้าง
dot
วิศวกรรมศาสตร์
dot
bulletคู่มือการสร้างรายงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
bulletกลวิธีแก้โจทย์กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตยศาสตร์
bulletพจนานุกรมศัพท์วิศวกรรม
bulletการวิเคราะห์โครงสร้าง
dot
การศึกษา
dot
bulletเทคนิคเรียนเก่ง
bulletกลยุทธ์การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
dot
กีฬา
dot
bulletเชียร์ลีดดิ้ง
bulletHome


paypal.com


คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ AAA
คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ AAA

เรียบเรียงโดย ศรีกันย์

ISBN 978-616-7799-31-5

ราคา 300 บาท

หนังสือขนาด A4 ปกสี่สี เคลือบยูวี สันไสกาว เนื้อในกระดาษปอนด์ขาว 70 แกรม จำนวน 140 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2557

เหมาะสำหรับนักโหราศาสตร์สากลระบบผสมผสาม นักโหราศาสตร์ระบบยูเรเนียน รวมถึงนักโหราศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป จะมีเก็บไว้เพื่อใช้งาน ศึกษาค้นคว้า หรือเป็นเอกสารอ้างอิง

ซอฟต์แวร์ AAA (All About Astrology) เป็นซอฟต์แวร์ทางโหราศาสตร์ที่จัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้ใช้งานมีความยืดหยุ่นในการใช้งานตามใจชอบ และเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางโหราศาสตร์ได้โดยง่าย การเรียกใช้งาน นอกจากผู้ใช้จะป้อนชื่อคำสั่งแล้ว ผู้ใช้ป้อนเพิ่มเพียงชือปัจจัย ชื่อกลุ่มปัจจัย และชื่อไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูล รวมถึงข้อมูลอื่นน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น

เนื้อหาประกอบด้วย

1. บทนำ

2. การใช้งานด้านโหราศาสตร์เบื้องต้น

3. การพิมพ์รายงานสรุป

4. การสร้างดวงชะตาชนิพิเศษ

5. ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์

6. การพล็อตกราฟ

7. การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับซอฟต์แวร์อื่น

8. การใช้งานด้านโหราศาสตร์อื่นๆ

9. สำหรับนักโหราศาสตร์และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
ผลงานของ อ.ศรีกันย์

สารานุกรมพระเคราะห์สนธิ ฉบับเจ้าชะตา article
พจนานุกรมศัพท์โหราศาสตร์ : อังกฤษ - ไทย article
ตารางโค้งสุริยยาตร์รายเดือน ประจำวันเกิด article
ซอฟต์แวร์ PlaPlace Version 6.50 Professional article
สารพันปัญหายูเรเนียน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.