ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หนังสือแปล
dot
bulletระยะวังกะมุมสัมพันธ์ซาเบียน
bulletดิถีจันทร์ ทางผ่านแห่งใจ
bulletนักสืบจานคำนวณ
bulletดาวศุกร์
dot
ปฏิทินดาว
dot
bulletปฏิทินดาว 0 น. ประเทศไทย
bulletปฏิทินรายวัน 0 น. GMT
dot
โหราศาสตร์
dot
bulletผลงานของ อ.พุธลัคน์
bulletผลงานของ อ.ศรีกันย์
bulletอุปกรณ์โหราศาสตร์ยูเรเนียน
bulletเรียนโหราศาสตร์ยูเรเนียน
bulletผลงาน พลตรีประยูร พลอารีย์
bulletรวมบทความโหราศาสตร์
bulletรวมบทความโหราศาสตร์ 2
dot
วารสาร
dot
bulletAstrology Digest
bulletAstrology Focus
dot
Newsletter

dot
dot
สำนักพิมพ์เพื่อนบ้าน
dot
bulletWitte Verlag
bulletEarthwalk School of Astrology
bulletStarcrafts Publishing
bulletAstro Views
bulletLLEWELLYN Publications
bulletAstrology with Meira
bulletThe Venus Press
dot
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
dot
bulletระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกร
bulletความน่าจะเป็น สถิติ และการตัดสินใจ
bulletความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเฃิงโครงสร้าง
dot
วิศวกรรมศาสตร์
dot
bulletคู่มือการสร้างรายงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
bulletกลวิธีแก้โจทย์กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตยศาสตร์
bulletพจนานุกรมศัพท์วิศวกรรม
bulletการวิเคราะห์โครงสร้าง
dot
การศึกษา
dot
bulletเทคนิคเรียนเก่ง
bulletกลยุทธ์การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
dot
กีฬา
dot
bulletเชียร์ลีดดิ้ง
bulletHome


paypal.com


วิศวกรรมศาสตร์

เน้นรูปแบบตำราทางวิศวกรรมศาสตร์ที่นำแสนอเนื้อหาวิชาการที่ให้ความรู้ทั้งในแง่ วิธีการ (Know how ?) และการอภิปราย (Know why ?)คู่มือการสร้างรายงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

คู่มือการสร้างรายงานอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

โดย

วินัย อวยพรประเสริฐ

ISBN 978-616-7799-33-2

ราคา 300 บาท

หนังสือขนาด A4 เนื้อในพิมพ์ขาวดำ ด้วยกระดาษปอนด์ขาว 70 กรัมจำนวน 128 หน้าปกสี่สี สันกาวเคลือบยูวี

เหมาะสำหรับวิศวกร ช่างเทคนิค นักศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา และประชาชนทั่วไป

กลวิธีแก้โจทย์กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตยศาสตร์

โดย ดร.วินัย อวยพรประเสริฐ

ตำรามาตรฐานขนาด A4 สำหรับใช้ประกอบการศึกษารายวิชา "กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตยศาสตร์" นำเสนอเนื้อหาในแง่ของการให้แนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลวิธีที่สามารถเข้าใจได้โดยสามัญสำนึกทางวิศวกรรมอย่างแยบยล เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจกลศาสตร์ทั่วไป

พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรม

โดย ดร.วินัย อวยพรประเสริฐ

พจนานุกรมขนาดพ็อคเก็ตบุ๊ค (A5) ที่ได้รวบรวมศัพท์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เอาไว้กว่า 10, 000 คำ เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

การวิเคราะห์โครงสร้าง

โดย ดร.วินัย อวยพรประเสริฐ

ตำรามาตรฐานขนาด A4 สำหรับใช้ประกอบการศึกษารายวิชา "การวิเคราะห์โครงสร้าง" นำเสนอเนื้อหาในแง่ของการให้แนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลวิธีที่สามารถเข้าใจได้โดยสามัญสำนึกทางวิศวกรรมอย่างแยบยล เหมาะสำหรับนักศึกษา วิศวกรโยธา และผู้สนใจด้านการวิเคราะห์โครงสร้างทั่วไป

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.