ขุดเจาะความสำเร็จ เคล็ดลับโหราศาสตร์

ผลพวงจากความสำเร็จในการจัดงานเสวนาออนไลน์ผ่าน ZOOM หัวข้อเดียวกัน

ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14-16 น. โดยมี อ.พุธลัคน์ เป็นวิทยากร

 

สู่หนังสือที่หลายคนเรียกร้อง และคุณต้องมี! 

โดย พุธลัคน์

ราคา 600 บาท

 

 

                                                                   บทที่ 1 บทนำ

                                                                   บทที่ 2 ดาวพฤหัส เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

                                                                   บทที่ 3 ปัจจัยที่ได้มุมสัมพันธ์กับดาวพฤหัส

                                                                   บทที่ 4 สมการดาวที่มีดาวพฤหัสเป็นแกนดาว

                                                                   บทที่ 5 องคลาภ

                                                                   บทที่ 6 ดาวเด่นในดวงชะตา

                                                                   บทที่ 7 รูปแบบมุมสัมพันธ์

                                                                   บทที่ 8 การค้นหาความสำเร็จในดวงชะตา

                                                                   บทที่ 9 เรือนชะตาอนุพัทธ์

                                                                   บทที่ 10 การควบคุมการปลดปล่อยพลังงานของปัจจัยทางโหราศาสตร์

                                                                   บทที่ 11 ปัจจัยที่ควบคุมโชคชะตา

                                                                   บทที่ 12 ปัจจัยทางโหราศาสตร์อื่นๆ

                                                                   บทที่ 13 การกำหนดเวลาประสบความสำเร็จ

 

 

Visitors: 256,440