เทคนิคการตอบคำถาม ด้วยโหราศาสตร์ยูเรเนียน เล่ม 1

หนังสือเทคนิคการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ยูเรเนียน เล่ม 1 คือ หนึ่งในสามเล่ม ที่ผู้แต่ง "พุธลัคน์" ได้เสนอแนวคิดในการพิมพ์ หนังสือชุด "การพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ยูเรเนียน" จำนวน 3 เล่ม โดยอีก 2 เล่ม ได้แก่ การพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ยูเรเนียน และเทคนิคการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ยูเรเนียน เล่ม 2

 

โดย พุธลัคน์

ราคา 600 บาท

 

                                                  เทคนิคการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ยูเรเนียน เล่ม 1 ประกอบด้วย 6 คำถามหลัก 7 บท ได้แก่

 

                                                  บทที่ 1 เทคนิคการตอบคำถาม

                                                  บทที่ 2 โอกาสเป็นนักพยากรณ์

                                                  บทที่ 3 ความรัก ลักษณะคู่ครอง การแต่งงาน

                                                  บทที่ 4 การเดินทาง อุบัติเหตุ การถึงแก่กรรม

                                                  บทที่ 5 บุตร ระดับสติปัญญา การศึกษา อาชีพ

                                                  บทที่ 6 สุขภาพ การเจ็บป่วย การถึงแก่กรรม

                                                  บทที่ 7 ฐานะทางการเงิน สถานภาพทางสังคม

 

Visitors: 248,608