โหราศาสตร์ยูเรเนียนพื้นฐาน


ตำราโหราศาสตร์ยูเรเนียนที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในโลก เหมาะสำหรับนักโหราศาสตร์ยูเรเนียน ผู้ที่สนใจโหราศาสตร์ทั่วไป และผู้ที่ต้องการมีตำราโหราศาสตร์ที่ได้มาตรฐานไว้อ้างอิง 

+ หนังสือปกแข็ง สันเย็บกี่ ขนาด A4 ความหนา 752 หน้า ภาพขาวดำ ราคา 1,500 บาท 


 

เนื้อหาประกอบด้วย

หลักปรัชญามูลฐาน

การพิมพ์ดวงชะตาด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

การกำหนดตำแหน่งปัจจัยโดยประมาณ

การอุปมาอุปไมยความหมายปัจจัยโดด ราศี และเรือนชะตา

การแปลความหมายดวงชะตาโดยการแบ่งกลุ่ม

อัตราการโคจร และลักษณะการโคจร

ความสัมพันธ์ทางราศี เรือนชะตา และมุมสัมพันธ์

การเขียนสมการดาวเคราะห์อย่างง่าย

ทฤษฎีการพยากรณ์

เรือนชะตาที่ว่างเปล่า และปัจจัยที่ขาดความสัมพันธ์

เวลา เขตเวลา และระบบปฏิทิน

การกำหนดตำแหน่งปัจจัยโดยใช้จานคำนวณ

ดาวเคราะห์เข้ารูป 

ผลต่าง กึ่งผลต่าง ตรีโกณ จตุโกณ ศูนย์รังสี จุดอิทธิพล และการบรรจบกันของแกน

วันดัชนี

โค้งสุริยยาตร์ และปัจจัยจรสุริยคติ

การเขียนสมการดาวเคราะห์

หลักการพยากรณ์พื้นดวงชะตา

การพยากรณ์โดยการตั้งกรรม

ดวงชะตาชนิดพิเศษ

การพยากรณ์จากจังหวะวงรอบ

หลักการพยากรณ์จร

แนะนำโหราศาสตร์แขนงอื่น

การปรับแก้ดวงชะตากำเนิด

Visitors: 256,440