การเสี่ยงทายด้วยสัญลักษณ์ซาเบียน


รวบรวมและเรียบเรียงโดย

พุธลัคน์ - อรุณันท์

ราคา 400 บาท

 

หนังสือขนาดพ็อคเก๊ตบุ๊ค เนื้อในพิมพ์สี่สี ด้วยกระดาษปอนด์ขาว 70 กรัมจำนวน 248 หน้าปกสี่สี สันกาวเคลือบยูวี

เหมาะสำหรับผู้สนใจศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทั้งหลายและประชาชนทั่วไป

 

เนื้อหาประกอบด้วย

ที่มาของสัญลักษณ์ซาเบียน

เทคนิคการตั้งคำถาม 

การใช้งาน

สิ่งที่คำตอบบอก   

เทคนิคการใช้งาน  

สรุป ความหมายสัญลักษณ์ซาเบียนเป็นรายองศา 360 องศา

ภาพสัญลักษณ์ประจำองศา 360 องศา

 

Visitors: 251,298