สัญลักษณ์ซาเบียน 12 ราศี


สัญลักษณ์ซาเบียน 12 ราศี

รวบรวมและเรียบเรียงโดย

พุธลัคน์ - อรุณันท์

 เล่มละ 500 บาท ชุดละ 6,000 บาท

 

ชุดหนังสือสรุปความหมายสัญลักษณ์ซาเบียน จำนวน 12 เล่ม เล่มละหนึ่งราศี ตั้งแต่ราศีเมษ ถึง ราศีมีน

เนื้อหาแต่ละเล่มบอกความหมายแต่ละองศาๆละ 12 หน้า ตั้งแต่ องศาที่ 1 ถึง องศาที่ 30

หนังสือขนาดพ็อคเก๊ตบุ๊ค เนื้อในพิมพ์สี่สี ด้วยกระดาษปอนด์ขาว 70 กรัมจำนวน 368 หน้าปกสี่สี สันกาวเคลือบยูวี

เหมาะสำหรับผู้สนใจศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทั้งหลายและประชาชนทั่วไป

  

เนื้อหาประกอบด้วย

ภาพสัญลักษณ์ประจำองศา

อัญมณีประจำองศา

คำอธิบายภาพสัญลักษณ์

ความหมาย: สถานการณ์

ความหมาย: ความสัมพันธ์-ความรัก

ความหมาย: กิจกรรม-การงาน

ความหมาย: แนวโน้มความสำเร็จ

ความหมาย: ป้ายบอกทาง

ความหมาย: ป้ายเตือนระวัง

ความหมาย: เข็มทิศซาเบียน

คำสำคัญ

ความหมายโดยสรุป

อาชีพ และบุคคลที่มีชื่อเสียง

หลักการโดยสรุป

 

 

Visitors: 256,441