ประสบการณ์การทำนายที่ลืมไม่ลง


ประสบการณ์การทำนายที่ลืมไม่ลง

แต่งโดย พุธลัคน์

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

ราคา 150 บาท

 

หนังสือขนาดพ็อคเก็ตบุ๊ค หนา 224 หน้า ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2537 เหมาะสำหรับนักโหราศาสตร์ยูเรเนียน และนักศึกษาโหราศาสตร์ยูเรเนียน รวมถึงนักโหราศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป

อ.พุธลัคน์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยทุนรัฐบาล เป็นคนอารมณ์ดี มีลีลาการพยากรณ์ และการสอนที่ได้รับการยอมรับกันว่าตื่นตาตื่นใจที่สุด  ท่านสามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย โดยเลือกใช้ถ้อยคำที่ทันสมัย และเฉียบคมเป็นที่สุด ท่านเป็นที่เคารพนับถือของลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมาก

หนังสือเล่มนี้ ได้นำประสบการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์มาถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้ทราบถึงแก่นแท้ และศักยภาพที่แท้จริง ของโหราศาสตร์ยูเรเนียน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศาสตร์แห่งการพยากรณ์ที่แม่นยำที่สุดในโลก ด้วยถ้อยคำที่อ่านง่าย สนุก และชวนติดตาม ตัวละครทุกตัวมีชีวิตจริง และขณะนี้ตัวละครเกือบทุกตัวยังมีชีวิตอยู่ บางท่านเป็นนักโหราศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ผู้เขียนได้พยายามถ่ายทอดความประทับใจที่ท่านมีต่อโหราศาสตร์ เริ่มจากความประทับใจในความแม่นยำของศาสตร์แห่งการพยากรณ์หลายแขนงในวัยเด็ก ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ท่านซื้อหาตำรามานั่งศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้วยเหตุที่ศิษย์ดีจักต้องมีครูดี ท่านจึงพาตัวไปฝากเป็นศิษย์โหรหลวง กระทั่งได้กลายเป็นพระอาจารย์

ผู้เขียนมีเจตนาที่จะขยายฐานผู้สนในโหราศาสตร์ให้กว้างขวางขึ้น จึงเน้นใช้ภาษาที่ง่าย สนุกสนานและชวนติดตาม โดยที่ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านโหราศาสตร์เลย ทั้งนี้เพื่อปูทางให้หนังสืออ่านเล่นอีกเล่มหนึ่ง ได้แก่ "พูดจาภาษาดาว" ซึ่งลีลาเหมือนหนังสือเล่มนี้ แต่มีการสอดแทรกศัพท์เทคนิคทางโหราศาสตร์เข้าไปด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความคุ้นเคยกับศัพท์เหล่านี้ อันจะนำไปสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ "ตำราโหราศาสตร์ยูเรเนียน" ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการสืบทอดให้ศาสตร์ที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์นี้ไม่สูญหายไปจากประเทศไทย

 

Visitors: 256,441