อัศจรรย์วันซาเบียน


หนังสือชุดเรื่องเล่าความหมายประจำองศา: สัญลักษณ์ซาเบียน เล่มแรก "อัศจรรย์ วันซาเบียน"

เล่าเรื่องโดย อ.อรุณันท์

ราคาเล่มละ 200 บาท

 

หลากสีสันของเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน "อรุณันท์"

ที่จะทำให้ทุกท่านรู้สึกได้ถึงความมหัศจรรย์ ในการเสี่ยงทายด้วยสัญลักษณ์ซาเบียน

 

เรียนรู้การแปลความหมาย และเทคนิคการทำนาย

จาก สิบหก เรื่องเล่าประจำวัน และ สี่ เรื่องเล่าประจำเดือน...

เทคนิคการทำนายที่ง่ายที่สุด ที่จะทำให้เข้าใจวิธีการอ่านความหมายอันลึกซึ้ง

 

โปรดติดตาม เล่มต่อไป "ล่วงรู้สถานการณ์ ผ่านซาเบียน" การสอบถามสถานการณ์ เหตุการณ์ ที่จะทำให้รู้สึก อัศจรรย์!!! มากยิ่งขึ้นไปอีก

Visitors: 205,814