อัศจรรย์วันซาเบียน ภาค 1 และ 2


์หนังสือ ชุดการเสี่ยงทายด้วยสัญลักษณ์ซาเบียน

อัศจรรย์วันซาเบียน ภาค 1 ราคา 250 บาท

อัศจรรย์วันซาเบียน ภาค 2 ราคา 300 บาท

 

ความมหัศจรรย์ของการเสี่ยงทายด้วยสัญลักษณ์ซาเบียน

ในรูปแบบการเสี่ยงทายด้วยภาพประจำวัน

เป็นเสมือนเข็มทิศนำทางในแต่ละวัน เดือน ปี

และยังได้ฝึกฝนการแปลความภาพสัญลักษณ์

 

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้เขียน

ด้วยเรื่องราวหลากหลาย และภาพสัญลักษณ์มากมาย จาก 360 ภาพ

 

 

 

 

Visitors: 256,441