สารานุกรมพระเคราะห์สนธิ ฉบับเจ้าชะตา


สารานุกรมพระเคราะห์สนธิ ฉบับเจ้าชะตา

เรียบเรียงโดย ศรีกันย์

ราคา 200 บาท

 

ผลงานชิ้นแรกของผู้เรียบเรียงที่ออกสู่สายตาคนทั่วไป เป็นหนังสือขนาดพ็อคเก็ตบุ๊ค หน้า 162 หน้า  พิมพ์ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2535 ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี พ.ศ. 2550 เหมาะสำหรับนักโหราศาสตร์ยูเรเนียน และนักศึกษาโหราศาสตร์ยูเรเนียน รวมถึงนักโหราศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป จะมีเก็บไว้เพื่อค้นคว้า หรือเป็นเอกสารอ้างอิง

ศรีกันย์ ได้รับการยกย่องจากวงการโหราศาสตร์ยูเรเนียนในประเทศไทย ว่าเป็นผู้สร้างสีสันให้กับวงการโหราศาสตร์ยูเรเนียนมากที่สุด ในลีลาของนักโหราศาสตร์ที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่องราวที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำแบบใคร ผลงานทุกชิ้นได้มาจากการค้นคว้าด้วยระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด ผลงานทางโหราศาสตร์ที่โดดเด่น ได้แก่ "สารานุกรมพระเคราะห์สนธิ ฉบับเจ้าชะตา" "ตารางโค้งสุริยยาตร์รายเดือน ประจำวันเกิด" "ตารางเรือนชะตาสำหรับประเทศไทย" และ"ซอฟต์แวร์โหราศาสตร์ PlaPlace" รวมถึงบทความทางโหราศาสตร์อีกมากมาย

สารานุกรมเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบถึงแก่นแท้ และศักยภาพที่แท้จริง ของโหราศาสตร์ยูเรเนียน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศาสตร์แห่งการพยากรณ์ที่แม่นยำที่สุดในโลก ในภาพลักษณ์ของภาษาดาวที่มีกฎเกณฑ์ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของศาสตร์นี้ คือสูตรพระเคราะห์สนธิสามารถคำนวณได้แบบสูตรคณิตศาสตร์ เช่น ศูนย์รังสี อาทิตย์/ศุกร์ แปลว่า ทองคำ หรือจุดอิทธิพล หรือจุดอิทธิพล มฤตยู+อาพอลลอน-ฮาเดส แปลว่า โหราศาสตร์ยูเรเนียน เป็นต้น

เพื่อให้สะดวกการค้นคว้า ผู้เขียนได้แบ่งสารานุกรมออกเป็น 11 หมวด เรียงลำดับจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดไปสู่เรื่องที่ไกลตัวที่สุด ได้แก่ 1) โหราศาสตร์และศาสตร์ลึกลับ 2) บุคลิกลักษณะ 3) การแต่งงาน 4) เครือญาติ 5) บุตร 6) บ้าน 7) การศึกษา 8) อาชีพ 9) การเดินทาง 10) การเจ็บป่วย และ 11) การถึงแก่กรรม แต่เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ออกมาในช่วงพฤษภาทมิฬ ผู้เรียบเรียงจึงรวมเอาหมวดการเมืองเข้าไว้ด้วย

Visitors: 248,617