การปรับแก้ดวงชะตาด้วยโหราศาสตร์ยูเรเนียนการปรับแก้ดวงชะตาด้วยโหราศาสตร์ยูเรเนียน 

โดย พุธลัคน์

ราคาเล่มละ 500 บาท

 

แบ่งออกเป็น 2 เล่ม


เล่มที่ 1 หลักการ และ ข้อแนะนำ

ประกอบด้วย ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดและการบันทึกเวลาเกิด วิธีการปรับแก้เวลาเกิดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประสิทธิภาพของระบบการปรับแก้เวลาเกิดที่เสนอ ข้อแนะนำทั่วไปในการปรับแก้ดวงชะตา ข้อแนะนำการให้ใช้ความหมายเพื่อแยกความแตกต่าง ปัจจัยลวง การพิจารณาจุดเจ้าชะตา หรือปัจจัยลวงหลายปัจจัยร่วมในราศีเดียวกัน การพิจารณาการย้ายเรือนที่มีจันทร์ หรือปัจจัยโคจรพักรร่วมอยู่ด้วย ดวงชะตาที่ต้องการเวลาเกิดที่ละเอียดเป็นพิเศษ และความสับสนเนื่องจากระบบปฏิทิน 

 

เล่มที่ 2 รวมกรณีศึกษา-การปรับแก้โดยลักษณะนิสัย

รวมกรณีศึกษาที่น่าสนใจแยกตามหมวดหมู่ดังนี้ คือ

กรณีเวลาเกิดถูกต้อง ความเข้าใจผิดเรื่องเวลาเกิดสำหรับผู้เกิดก่อน พ.ศ. 2505 เวลาเกิดประมาณแบบชาวบ้าน ใบสูติบัตรหาย/มีรอยแก้ เวลาเกิดเคยถูกปรับแก้มาแล้ว เวลาเกิดแบบยามจีน การแก้ปัญหาความสับสนช่วงปีเกิด ช่วงเดือนเกิด ช่วงวันเกิด ช่วงเวลาเกิด และข้อมูลกำเนิดสับสนมาก รวมถึงผู้ที่เกิดในต่างประเทศ

 


 

 

Visitors: 256,442