ระยะวังกะมุมสัมพันธ์ซาเบียน


ระยะวังกะมุมสัมพันธ์ซาเบียน 

แต่งโดย Robert P. Blaschke

แปลโดย "นายม็อต"

ราคา 720 บาท

 

ปกสี่สี เคลื่อบยูวี สันไสกาว

เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ขาว 70 แกรม หน้ากระดาษขนาด A5 จำนวน 416 หน้า

 

หนังสือเล่มนี้นำเสนอทฤษฎีใหม่ด้านมุมสัมพันธ์ นับเป็นผลงานชิ้นเอกของ Robert P. Blaschke ผู้ล่วงลับไปแล้ว และเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ทำให้ท่านได้รับรางวัล Marion D. March Regulus Award สาขา Discovery, Innovation and Research จากการประชุมทางวิชาการโหราศาสตร์ UAC2012 (United Astrology Conference 2012) ณ โรงแรม New Orleans Mariott Hotel เมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

Visitors: 256,441