ดิถีจันทร์ ทางผ่านแห่งใจ


ดิถีจันทร์ ทางผ่านแห่งใจ

Maria Kay Simms เขียน

"นายม็อต" แปล

ซอฟต์แวร์ โดย Rique Pottenger

ราคา 750 บาท

 

หนังสือพ็อคเก๊ตบุ๊คส์ กระดาษ 80 แกรม ภาพสีบนกระดาษอาร์ตมัน ความหนา 424 หน้า

 

บทนำ

มองขึ้นไปบนท้องฟ้า

1. ดวงจันทร์และการเปลี่ยนแปลงชั่วกาลนาน

2. ดวงจันทร์ของท่านผ่านราศี ธาตุ และคุณะ

3. เรือนของจันทร์กำเนิด

4. ดิถีจันทร์อมาวสีและดิถีจันทร์ข้างขึ้น

5. ดิถีจันทร์ปูรณมีและดิถีจันทร์ข้างแรม

6. จากความคลุมเครือสู่ความรู้แจ้ง - คราส

7. เรื่องราวชีวิตผ่านดวงจันทร์ การมองทฤษฎีจากลำดับเหตุการณ์ในชีวิต

8. การใช้ชีวิตกับดวงจันทร์ในชีวิตประจำวัน

9. การมีประสบการณ์กับดวงจันทร์ของท่านในพิธีกรรมทางจิตวิญญาณ

ภาพสะท้อนโดยสรุป

Visitors: 251,297