ดาวเคราะห์น้อยหลักทั้งห้ากับดาวทิพย์


ดาวเคราะห์น้อยหลักทั้งห้ากับดาวทิพย์

โดย Faith McInerney

คำนำและบทนำ โดย วินัย อวยพรประเสริฐ

แปลโดย "นายม็อต"

ราคา 600 บาท

 

เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ขาว 70 แกรม หน้ากระดาษขนาด ISOB5 จำนวน 186 หน้า

 

เนื้อหาประกอบด้วย

สูตรปัจจัยสนธิ ระหว่าง ดาวไครอน กับดาวเคราะห์น้อยหลักทั้งสี่ได้แก่ ดาวซีรีส ดาวพาลลาส ดาวจูโน และดาวเวสตา

ดาวเหล่านี้รวมเป็นดาวเคราะห์น้อยหลักทั้งห้า

และยังครอบคลุมสูตรปัจจัยสนธิ ระหว่าง ดาวเคราะห์น้อยหลักทั้งห้า กับ ดาวทิพย์ทั้งแปดของฮัมเบิร์ก อีกด้วย

Visitors: 251,298