ตารางโค้งสุริยยาตร์รายเดือน ประจำวันเกิด


ตารางโค้งสุริยยาตร์รายเดือน ประจำวันเกิด

เรียบเรียงโดย ศรีกันย์

ราคา 600 บาท

 

 

ผลงานหนึ่งในสองชิ้นแรกของผู้เรียบเรียงที่ออกสู่สายตาคนทั่วไป เป็นหนังสือขนาด A4 หนา 390 หน้า  พิมพ์ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2535 เหมาะสำหรับนักโหราศาสตร์ยูเรเนียน และนักศึกษาโหราศาสตร์ยูเรเนียน รวมถึงนักโหราศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป จะมีเก็บไว้เพื่อค้นคว้า หรือเป็นเอกสารอ้างอิง

ศรีกันย์ ได้รับการยกย่องจากวงการโหราศาสตร์ยูเรเนียนในประเทศไทย ว่าเป็นผู้สร้างสีสันให้กับวงการโหราศาสตร์ยูเรเนียนมากที่สุด ในลีลาของนักโหราศาสตร์ที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่องราวที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำแบบใคร ผลงานทุกชิ้นได้มาจากการค้นคว้าด้วยระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด ผลงานทางโหราศาสตร์ที่โดดเด่น ได้แก่ "สารานุกรมพระเคราะห์สนธิ ฉบับเจ้าชะตา" "ตารางโค้งสุริยยาตร์รายเดือน ประจำวันเกิด" "ตารางเรือนชะตาสำหรับประเทศไทย" และ"ซอฟต์แวร์โหราศาสตร์ PlaPlace" รวมถึงบทความทางโหราศาสตร์อีกมากมาย

ตารางโค้งสุริยยาตร์รายเดือน ประจำวันเกิด จะทำให้สามารถหาค่าโค้งสุริยาตร์ได้อย่างรวดเร็ว และมีค่าถูกต้องเทียบเท่าผลการคำนวณจากซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จะสามารถบอกห้วงเวลาที่ปัจจัยผสมจะปลดปล่อยพลังงานพร้อมกันและเกิดเหตุการณ์ตามความหมายผสมของปัจจัยที่ประกอบเป็นโครงสร้างผลต่าง กึ่งผลต่าง ตรีโกณ จตุโกณ ศูนย์รังสี และปัจจัยจรสุริยยาตร์ ทำให้สามาถประยุกต์ และเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงศักยภาพที่โดดเด่นของโค้งสุริยยาตร์ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโหราศาสตร์ยูเรเนียน และเป็นเทคนิคการพยากรณ์จรตามอายุขัยที่ได้รับการยกย่องว่ามีความแม่นยำที่สุดในโลก

Visitors: 256,441