คู่มือการสร้างรายงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์


คู่มือการสร้างรายงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

โดย วินัย อวยพรประเสริฐ

ราคา 300 บาท

 

หนังสือขนาด A4 เนื้อในพิมพ์ขาวดำ ด้วยกระดาษปอนด์ขาว 70 กรัมจำนวน 128 หน้าปกสี่สี สันกาวเคลือบยูวี

 

เนื้อหาประกอบด้วย

ข้อแนะนำการใช้งานทั่วไป การสร้างรายงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์จำนวน 10 การทดสอบ ประกอบด้วย ขีดจำกัดความข้นเหลวของดิน ความถ่วงจำเพาะ การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน การบดอัด การอัดตัว ความหนาแน่นสนาม ค่าความซึมน้ำของดิน การเฉือนโดยตรง ค่าแรงอัดโดยปราศจากแรงดันด้านข้าง และค่าแรงอัดสามแกน

เหมาะสำหรับวิศวกร ช่างเทคนิค นักศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา และประชาชนทั่วไป

Visitors: 233,696