คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ AAA


คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ AAA

เรียบเรียงโดย ศรีกันย์

ราคา 300 บาท

 

หนังสือขนาด A4 ปกสี่สี เคลือบยูวี สันไสกาว เนื้อในกระดาษปอนด์ขาว 70 แกรม จำนวน 140 หน้า พิมพ์ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2557

เหมาะสำหรับนักโหราศาสตร์สากลระบบผสมผสาม นักโหราศาสตร์ระบบยูเรเนียน รวมถึงนักโหราศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป จะมีเก็บไว้เพื่อใช้งาน ศึกษาค้นคว้า หรือเป็นเอกสารอ้างอิง

ซอฟต์แวร์ AAA (All About Astrology) เป็นซอฟต์แวร์ทางโหราศาสตร์ที่จัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้ใช้งานมีความยืดหยุ่นในการใช้งานตามใจชอบ และเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางโหราศาสตร์ได้โดยง่าย การเรียกใช้งาน นอกจากผู้ใช้จะป้อนชื่อคำสั่งแล้ว ผู้ใช้ป้อนเพิ่มเพียงชือปัจจัย ชื่อกลุ่มปัจจัย และชื่อไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูล รวมถึงข้อมูลอื่นน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น

 

เนื้อหาประกอบด้วย

1. บทนำ

2. การใช้งานด้านโหราศาสตร์เบื้องต้น

3. การพิมพ์รายงานสรุป

4. การสร้างดวงชะตาชนิพิเศษ

5. ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์

6. การพล็อตกราฟ

7. การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับซอฟต์แวร์อื่น

8. การใช้งานด้านโหราศาสตร์อื่นๆ

9. สำหรับนักโหราศาสตร์และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

Visitors: 233,697