บทความ


สัญลักษณ์ซาเบียนคืออะไร? มีความเป็นมาอย่างไร?

 

          บุคคลสองท่านผู้เป็นจุดกำเนิดของสัญลักษณ์ซาเบียน บุคคลท่านแรก คือ Elsie May Wheeler เกิดวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1887 เวลา 21:39 น. ณ เมือง Norris รัฐ Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา และจากโลกนี้ไปในวันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1938 ด้วยวัย 51 ปี ณ เมือง San Diego รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นนิมิต และหยั่งรู้สิ่งเหนือธรรมชาติ ได้อย่างแม่นยำ ชัดเจน และรวดเร็ว ทั้งๆ ที่ท่านมีความพิการที่เกิดจากโรคข้ออักเสบ และต้องนั่งอยู่บนรถเข็นตลอดเวลา บุคคลท่านที่สอง คือ Marc Edmund Jones  เกิดวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1888 เวลา 8:37 น. ณ เมือง St. Louis รัฐ Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา และเสียชีวิตในวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1980 ในเมือง Stanwood รัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมอายุ 91 ปี เป็นผู้มีความสามารถหลายสาขาวิชา เป็นศาสตราจารย์ ด้านศาสนา เกี่ยวกับนิกายหนึ่งของโปรแตสแตนต์ (Presbyterian) นักเทววิทยาอเมริกัน นักปรัชญาด้านอำนาจเหนือธรรมชาติ นักเขียนบทภาพยนตร์ และนักโหราศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ และเป็นที่รู้จักกันดีด้วยอายุในวงการโหราศาสตร์นี้มากว่า 60 ปี โดยแนวทางโหราศาสตร์ของ Marc Edmund Jones  จะนำพื้นฐานทางศาสนาและจิตวิญญาณมาสอดแทรกในการนำเสนอ

 

          วันหนึ่งในปี ค.ศ. 1925Marc Edmund Jones ได้เชิญ Elsie May Wheeler  มาร่วมทำการทดลองกัน เพื่อค้นหาภาพสัญลักษณ์ในแต่ละองศาใน 12 ราศี สถานที่ที่ใช้เพื่อทำการทดลองนี้ คือมุมหนึ่งของสวนสาธารณะ Balboa เมือง San Diego รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ในมุมหนึ่งที่ไม่มีผู้คนสัญจรมารบกวนได้ โดย Marc Edmund Jones ได้เตรียมกระดาษแข็งขนาด 3" x 5" ไว้ทั้งหมด 360 ใบ แต่ละใบจะมีเพียงชื่อราศีและองศากำกับไว้ จากนั้นจึงสับกระดาษคล้ายสับไพ่ เพื่อให้เป็นการสุ่ม แล้วนำกระดาษที่คว่ำหน้าไว้ (เพื่อไม่ให้เห็นชื่อราศีและองศาบนกระดาษนั้น) มาทีละใบ วางไว้ตรงหน้าของ Elsie May Wheeler จากนั้น Elsie May Wheeler จะบอกข้อความสัญลักษณ์จากภาพนิมิตที่เห็น ข้อความที่ได้ยิน ความรู้สึกของท่านในขณะนั้น และในระหว่างการดำเนินการ Marc Edmund Jones จะสับกระดาษใบที่เหลือให้เกิดการสุ่มอยู่ตลอดเวลา ทำทีละใบจนครบทั้ง 360 ใบ/ภาพ

 

          หลังจากการทดลองของ Marc Edmund Jones ได้สิ้นสุดลง การพิสูจน์ด้วยการนำใช้ในการพยากรณ์จึงเริ่มขึ้น พร้อมกับความสำเร็จในความแม่นยำ จนได้รับการบันทึกลงในหนังสือหลายเล่ม ทั้งที่เป็นต้นฉบับจาก Marc Edmund Jones  และเรียบเรียงแก้ไขจากนักโหราศาสตร์อีกหลายท่าน ที่เรียบเรียงจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเอง แล้วนำมาเพิ่มเติมขยายความให้กระจ่างยิ่งขึ้น ...แล้วทำไมจึงชื่อว่าสัญลักษณ์ซาเบียน? ตามการบันทึกกล่าวไว้ว่า ชาวซาเบียนเป็นชนเผ่าโบราณ อาศัยอยู่ในเมือง Harran เมืองริมฝั่งแม่น้ำ Euphrates ในเมโสโปเตเมีย เป็นเมืองที่อยู่ระหว่าง 3,000 ปี ก่อนคริสตกาลถึงราวศตวรรษที่สิบสามหลังการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู เป็นสถานที่ที่กล่าวกันว่าเป็นจุดกำเนิดโหราศาสตร์ นอกจากนี้ชาวซาเบียนยังเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุ ที่มีความเชื่อในเรื่องของเครื่องรางของขลังและคาถาอาคม พวกเขาได้สร้างวิหารให้กับดวงดาวต่างๆ และเชื่อมโยงดาวเคราะห์ 7 ดวง (เท่าที่รู้จักกันในยุคนั้น) เข้าไว้กับโลหะ สี และตัวเลข     

 

*** สัญลักษณ์ซาเบียนนำมาใช้ในประเทศไทยได้อย่างไร เมื่อไร แล้วใครที่เหมาะจะนำไปใช้ ....

ติดตามได้ในบทความ " การนำสัญลักษณ์ซาเบียนเข้ามาใช้ในประเทศไทยครั้งแรก และ 360 ภาพ ชุดแรกของโลก ตอนที่ 1 และ 2" ***

 

อรุณันท์

บันทึกในวันครู 16 มกราคม 2562

ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณครูทั้ง 4 ท่าน [Sabian / Elsie May Wheeler / Marc Edmund Jones / อาจารย์พุธลัคน์]

 

 

การนำสัญลักษณ์ซาเบียนเข้ามาใช้ในประเทศไทยครั้งแรก และ 360 ภาพ ชุดแรกของโลก (ตอนที่ 1)

 

          จากเรื่องราวความเป็นมาของสัญลักษณ์ซาเบียน ทำให้ทราบว่า สัญลักษณ์ซาเบียนนั้นถือกำเนิดมาเป็นระยะเวลาเกือบ 100 ปี และได้รับการยอมรับ ถูกนำไปใช้ และมีตำราหลายเล่มที่แพร่หลายออกไปทั่วโลก อาจารย์พุธลัคน์ โหราจารย์ผู้ได้รับการยอมรับนับถือในวงการโหราศาสตร์ยูเรเนียน เป็นผู้หนึ่งที่สนใจในความรู้ต่างๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดความแม่นยำในการทำนายมากขึ้น โดยหนึ่งในองค์ความรู้ที่ท่านสนใจคือความหมายประจำองศา ท่านได้หนังสือสัญลักษณ์ซาเบียนเล่มแรกมาในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งในเวลานั้นท่านยังไม่ได้นำมาใช้ทำนายร่วมกับศาสตร์ใดๆ อย่างจริงจัง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2550 ในขณะที่กำลังจะปิดต้นฉบับหนังสือ การปรับแก้ดวงชะตาด้วยโหราศาสตร์ยูเรเนียน เล่มที่ 1 (หลักการ และข้อแนะนำ) และ เล่ม 2 (รวมกรณีศึกษาปรับแก้โดยลักษณะนิสัย) ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านต้องนำสัญลักษณ์ซาเบียนมาใช้ร่วมกับโหราศาสตร์ยูเรเนียนในการปรับแก้เวลาเกิดให้กับเจ้าชะตาท่านหนึ่ง เนื่องจากไม่สามารถชี้ชัดลักษณะนิสัยได้อย่างชัดเจนด้วยเทคนิคที่ใช้อยู่ อาจารย์พุธลัคน์จึงได้นำความหมายของสัญลักษณ์ซาเบียนมาใช้ในการทำนาย ทำให้สามารถระบุเวลาเกิดที่แน่นอนได้อย่างแม่นยำและละเอียดเป็นนาที โดยเรื่องราวนี้ได้ถูกนำมาบันทึกไว้เป็นตัวอย่างและกรณีศึกษาในหนังสือชุดนี้

 

           ยิ่งท่านนำสัญลักษณ์ซาเบียนมาใช้ร่วมกับกับโหราศาสตร์ยูเรเนียนมากขึ้นเท่าไร ท่านยิ่งพบว่า การทำนายเกิดความแม่นยำอย่างมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจยิ่งขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมอริเดียน สถิต 9 องศา 34 ลิปดา ราศีกันย์ สามารถทำนายได้ว่า ตัวตนที่แท้จริงของเจ้าชะตาเป็นคนช่างสังเกต วิเคราะห์ เรียบง่าย ขยัน ซึ่งเป็นการทำนายตามความหมายของราศีกันย์ ... หากนำความหมายประจำองศา คือ องศาที่ 10 ราศีกันย์ (ศีรษะสองศีรษะที่มองไปข้างหน้าและมองเลยเงาของตนเองออกไป) ขยายความเพิ่ม ดังนี้ ตัวตนที่แท้จริงของเจ้าชะตาเป็นคนช่างสังเกต วิเคราะห์ โดยมักจะมีสองทางเลือกเสมอ หรือวิเคราะห์แยกออกเป็นสองทาง มองปัญหาเป็นสองด้าน ชอบการคาดการณ์ล่วงหน้า ดังนี้เป็นต้น เมื่อเจ้าชะตาได้รับคำทำนายที่บ่งชี้ชัด ย่อมทำให้พวกเขาประหลาดใจ และยอมรับว่า นี่คือตัวตนของพวกเขาอย่างแน่นอน

 

            ในช่วงเวลาที่ท่านนำสัญลักษณ์ซาเบียนไปใช้ในระยะแรกนั้น ปรากฏมีภาพประจำองศาของสัญลักษณ์ซาเบียนเพียงบางภาพเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นตำราหรือสื่อใดบนโลกก็ตาม จึงเป็นที่มาของการตามหานักวาดภาพสัญลักษณ์ซาเบียน สุดท้ายจากการคัดเลือกผู้สมัครทั้งหมด จึงได้ คุณสมิทธิ์ จันทนยิ่งยง ผู้เป็นกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ที่ใช้ชีวิตในประเทศอเมริกามาหลายปี จึงมีทักษะด้านภาษาที่ดี สามารถทำความเข้าใจความหมายสัญลักษณ์ซาเบียนได้จากหนังสือต่างประเทศ และเข้าใจวิถีชีวิตของคนอเมริกันในยุคก่อนและปัจจุบันได้ดี จึงทำให้เกิดภาพสัญลักษณ์ซาเบียน 360 ภาพ ชุดแรกของโลกในปี พ.ศ. 2552 และถูกเผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ การเสี่ยงทายด้วยสัญลักษณ์ซาเบียน และชาร์ตช่วยจำสัญลักษณ์ซาเบียน ในปี พ.ศ. 2553

 

 

*** ใครที่เหมาะกับการเรียนรู้สัญลักษณ์ซาเบียน โปรดติดตาม ตอนที่ 2  ***

 

 

อรุณันท์

18 มกราคม 2562 เวลา 14:45 น.

 

 

การนำสัญลักษณ์ซาเบียนเข้ามาใช้ในประเทศไทยครั้งแรก และ 360 ภาพ ชุดแรกของโลก (ตอนที่ 2)

 

               ไม่เพียงแต่การนำสัญลักษณ์ซาเบียนมาใช้ทำนายร่วมกับโหราศาสตร์ยูเรเนียนเท่านั้น อาจารย์พุธลัคน์ยังได้พบว่า หนังสือ   The Astrological Oracle ของ LynBirkbeck   ได้มีการนำสัญลักษณ์ซาเบียนมาใช้ในรูปแบบการเสี่ยงทาย จึงได้มอบหมายให้        อรุณันท์ (ผู้เขียนบทความนี้) ไปศึกษาและนำไปใช้ ซึ่งผู้เขียนสารภาพว่าในเวลานั้น ผู้เขียนไม่ถนัดการเสี่ยงทาย เพราะถนัดการศึกษาโหราศาสตร์ยูเรเนียนที่เป็นแนววิทยาศาสตร์มากกว่า แต่เมื่อได้รับหน้าที่สำคัญ จึงต้องทำอย่างสุดความสามารถ ในช่วงแรก ผู้เขียนเน้นการทำนายกับตัวเองจนเกิดความเชี่ยวชาญ โดยหลายครั้ง จะใช้ควบคู่กันไป ทั้งการเสี่ยงทายด้วยสัญลักษณ์ซาเบียน และการใช้โหราศาสตร์ยูเรเนียน พบความอัศจรรย์ว่า คำทำนายเป็นไปในทางเดียวกัน หรือเป็นคำทำนายเดียวกัน และไม่มีการขัดแย้งกันเลย จากนั้น จึงรับทำนายผู้อื่น ยิ่งทำให้ประหลาดใจมากยิ่งๆขึ้นไป เพราะพบความแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ ยิ่งเก็บชั่วโมงบินมากเท่าไร ยิ่งไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ เหลืออีกเลย และยิ่งทำให้เข้าใจการเชื่อมโยงกับทุกสิ่งในจักรวาล และความเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อทุกอย่างพร้อมในเวลาที่เหมาะสม ชั้นเรียนการพยากรณ์ด้วยความหมายประจำองศา รุ่นที่ 1 นับเป็นการร่วมสอนครั้งแรกของอาจารย์พุธลัคน์และอาจารย์อรุณันท์ จึงเริ่มต้นขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2552 และปิดชั้นเรียนอย่างน่าประทับใจในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553 จากนั้นจึงมีการเปิดชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นเวลาประมาณ 10 ปี ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับศิษย์

 

              ในปัจจุบันผู้เขียนไม่เพียงแค่นำสัญลักษณ์ซาเบียนมาใช้กับโหราศาสตร์ยูเรเนียน และนำมาใช้ในแบบเสี่ยงทายเท่านั้น แต่ยังนำมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการโค้ช เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรอีกด้วย สัญลักษณ์ซาเบียนหรือความหมายประจำองศา จึงเหมาะกับทั้งนักโหราศาสตร์และโค้ช นอกจากนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพยากรณ์ด้วยศาสตร์ใดๆ สัญลักษณ์ซาเบียนจะยิ่งทำให้ศาสตร์นั้นๆ ที่คุณทำนายได้แม่นยำอยู่แล้ว มีความแม่นยำมากขึ้น เช่น โหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์สากล และไพ่ยิปซี เป็นต้น หรือหากเจ้าชะตาไม่ทราบเวลาเกิด หรือไม่แน่ใจ และถ้าคุณไม่มีเทคนิคที่ถูกต้องในการปรับเวลาเกิด เวลาเกิดนั้น ย่อมไม่ใช่เวลาของเจ้าชะตาผู้นั้นเช่นกัน

              

               ดังนั้น การใช้โหราศาสตร์กาลชะตา จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการทำนาย รวมทั้ง การเสี่ยงทาย กรณีศึกษาหนึ่งที่ผู้เขียนมักยกเป็นตัวอย่างเวลาสอน เจ้าชะตาหญิง วัยกลางคน แต่งตัวทันสมัยด้วยเสือยืดกางเกงยีนส์มารับการทำนายด้วยการเสี่ยงทายด้วยสัญลักษณ์ซาเบียน ภาพตัวตนของเธอ คือ ราศีกุมภ์ องศาที่ 27 ชามเคลือบดินเผาโบราณซึ่งเต็มไปด้วยดอกไวโอเลต คำทำนาย คือ เป็นคนล้ำสมัย ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ และชอบความโบราณด้วยเช่นกัน จึงสามารถผสมผสานระหว่างความใหม่และเก่าได้อย่างดีเยี่ยม คำตอบที่ได้จากเจ้าชะตา คือ รู้ได้อย่างไร ? เพื่อนเธอหลายคนยังไม่รู้เลยว่าเป็นคนแบบนี้ เพราะเมื่ออยู่บ้านจะชอบใส่ผ้าซิ่น ฟังเพลงสุนทราภรณ์ ดังนั้น ข้อจำกัดจะไม่เป็นข้อจำกัดอีกต่อไป หากคุณมีเครื่องมือล้ำค่าเช่นสัญลักษณ์ซาเบียน... เพียงมีความเชื่อศรัทธา เปิดใจ และพร้อมจะเปิดประสบการณ์ไปด้วยกัน

 

อรุณันท์

19 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:54 น.

 

Visitors: 256,441