โควิด-19 มหันตภัยโลก

โดย ศรีกันย์

ราคา 250 บาท


ตามปกติ อ.ศรีกันย์ ท่านจะเน้นงาน ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านโหราศาสตร์ โหราศาสตร์ภาคคำนวณ สารานุกรม และโหราศาสตร์-การแพทย์ ในโอกาสที่ประเทศชาติ ประสบปัญหาจากมหันตภัยเนื่องจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ท่าน อ.ศรีกันย์ ได้ใช้ความอุตสาหะวิริยะรวบรวมหลักการพยากรณ์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และบทสรุปของ    มหันตภัยที่เกิดขึ้นครั้งนี้ มานำเสนอในหนังสือเล่มนี้ นับเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญและควรค่าแก่การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

 

 

บทที่ 1 บทนำ                                                              

 1.1 กล่าวทั่วไป                                                                           

 1.2 โรคโควิด-19                                                                         

 1.3 ช่วงเวลาและดวงชะตาที่ควรพิจารณา                                         

 1.4 การแปลผลปัจจัยทางโหราศาสตร์                                             

 1.5 อีฟิเมอรีสและซอฟต์แวร์สำหรับกำหนดปัจจัยทางโหราศาสตร์ 

 1.6 ประมวลเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19

เอกสารอ้างอิงบทที่ 1                                                                 

 

บทที่ 2 ดวงชะตาทรงอิทธิพล                                    

 2.1 กล่าวทั่วไป                                                                         

 2.2 ดวงอมาวสี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562                                     

 2.3 ดวงอุบัติการณ์โควิด-19 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562                          

 2.4 ดวงปูรณมี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562                                          

 2.5 ดวงเหมายันสงกรานต์ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562                           

 2.6 ดวงสุริยคราสวงแหวน 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562                           

 2.7 ดวงปูรณมี 11 มกราคม พ.ศ. 2563                                          

 2.8 ดวงอมาวสี 25 มกราคม พ.ศ. 2563                                         

 2.9 ดวงปูรณมี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563                                         

 2.10 ดวงอมาวสี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563                                     

 2.11 ดวงปูรณมี 10 มีนาคม พ.ศ. 2563                                          

 2.12 ดวงแถลงประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 24 มีนาคม พ.ศ. 2563             

 2.13 ดวงอมาวสี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563                                         

 2.14 ดวงปูรณมี 8 เมษายน พ.ศ. 2563                                          

 2.15 ดวงอมาวสี 23 เมษายน พ.ศ. 2563                                       

 2.16 ดวงปูรณมี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563                                       

 2.17 ดวงอมาวสี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563                                    

 2.18 ดวงปูรณมี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563                                          

 2.19 ดวงสุริยคราสเต็มดวง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563                         

 เอกสารอ้างอิงบทที่ 2                                                                 

 

 บทที่ 3 บทวิเคราะห์                                                  

 3.1 กล่าวทั่วไป                                                                         

 3.2 การเกิดและพัฒนาการของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่                  

 3.3 สถานการณ์ความเป็นไปโดยทั่วไปของโรคโควิด-19                    

 3.4 สถานการณ์ความของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย                     

 3.5 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19                                            

 3.6 ความเป็นไปได้ของยา และการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา-สายพันธุ์ใหม่          

 3.7 การคาดคะเนการสงบของโรคโควิด-19                                   

 เอกสารอ้างอิงบทที่ 3                                                               

 

 บทที่ 4 บทส่งท้าย                                                  

 เอกสารอ้างอิงบทที่ 4                                                               

 

Visitors: 251,298