กรณีศึกษาการปรับแก้เวลาเกิด ด้วยการแบ่งส่วนจักรราศีและแรงจูงใจ

กรณีศึกษาจากชั้นเรียนการปรับแก้เวลาเกิด ซึ่งผู้เขียนได้นำเทคนิคน่าสนใจมาใช้ผสมผสานกัน เริ่มสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยใช้การแบ่งส่วนจักรราศี และการย้ายเรือน นอกจากนั้น ยังได้นำเทคนิคมุมสัมพันธ์ซาเบียนมาใช้ ได้ผลเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง 
 

รวมกรณีศึกษา ดังนี้

  
  ๑ เกิดหลัง พ.ศ. ๒๕๐๕ เวลาเกิดตามสูติบัตร
  ๒ เกิดหลัง พ.ศ. ๒๕๐๕ ปรับเวลาเกิดอย่างละเอียด
  ๓ เกิดตอนไก่ขัน
  ๔ หมอตำแยทำคลอดที่บ้าน
  ๕ ร.พ. บันทึกเวันเกิดผิด
  ๖ แจ้งเกิดช้า
  ๗ เวลาเกิดโดยประมาณ
  ๘ คลอดยาก ไม่เคยเห็นสูติบัตร
  ๙ เกิดในต่างประเทศ เวลาเกิดแบบยามจีน
 ๑๐ เกิดตอนรถไฟเข้าจอดชานชาลาสถานีรถไฟ
 ๑๑ มารดาแจ้งเกิดช้า เวลาเกิดแบบยามจีน
 ๑๒ เกิดช่วงเย็นๆ
 ๑๓ หมอตำแยทำคลอดทืี่บ้าน
 ๑๔ เกิดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น

 ๑๕ หมอตำแยทำคลอดที่บ้าน แจ้งเกิดไม่ตรงวัน

Visitors: 253,292